no

INHUS kvalitet

Selskapets valgte filosofi og metoder for kvalitetsstyring sikrer kontinuerlig forbedring ved å involvere alle ansatte for å imøtekomme kundenes behov på best, forbedre produktkvaliteten og redusere kostnadene. Kontinuerlig forbedring er knyttet til selskapets strategi, som betyr å ta vare på enhver ansattes opplæring, utvikling og karriere. Målet er å integrere kvalitetsstyring i selskapets overordnede ledelse i henhold til kvalitetsmål. Den prosessuelle metoden definerer hver ansattes plikter og ansvar. En systemisk metode hjelper å forstå gjensidig avhengighet av pågående prosesser.

Alle selskapets produkter er sertifisert.

Vi er medlemmer av den litauiske byggearbeiderforeningen, den litauiske byggebransjeforeningen, den litauiske foreningen for laboratorier for prøver av byggevarer. Våre spesialister deltar i arbeidet til den tekniske komiteen i den litauiske standardavdelingen Betong og armert betong (LST TK 19).

Vi har nære kontakter med forskere fra Vilnius Gediminas tekniske universitet og Kaunas tekniske universitet. Selskapet blir årlig revidert av uavhengige eksperter fra nasjonale og utenlandske sertifiseringsorganer som bidrar til forbedring av kvalitetsprosesser i sin helhet med sin kompetanse og uavhengige strategi.

Quality policy and management